ÖRNEK ÖZET BİLDİRİ

BİLDİRİ KURALLARI

Özet Bildiri Kuralları Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

*Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 5 Ekim 2020

*Kongrede sunulacak konular sunum yapacak katılımcımızın isteğine göre;

-Derleme çalışması(Derleme çalışması yapılacaksa Özetinizde Giriş ve Sonuç mesajı verilmeli)

-Vaka Sunumları yapabilirler.

*Kongre ekibi olarak temel amacımız; Kongremizin öğrenci kongresi olması sebebiyle sunumunuzun Temel tıptaki öğrencilerin konu hakkında bilgi alıp farkındalıklarını arttırmak, Klinikteki öğrencilerin ise güncel bilgiler ışığında bilgi birikimlerinin arttırılıp, konu hakkında bilgilerinin pekiştirilmesini sağlamaktır.

*Sunum Özetleri YYÜ S&Y Geleceğe Dokunuş Dergisinde yayınlanacaktır.

*Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak e-posta adresi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım ve imla hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

* Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

*Sunum Özetlerinizde mutlaka danışman hocanızın anabilim dalı ile birlikte belirtilmelidir. Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:

* Sunumu gerçekleştirecek kişinin tam adı soyadı ve iletişim bilgilerini eksiksiz yazılması gerekmektedir.

* E-posta adresi

* Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.

*Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı soyadı ve kaynakça hariç olmak üzere 350 kelimeyi geçmemelidir.

*Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

*Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

*Yalnızca standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Özel bir yer ya da beklenmedik kısaltmalar parantez içerisinde açıklamalarıyla belirtilmelidir.

* Sunum gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından “vancerrahi.travma@gmail.com” adresine iletilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

KAYNAKÇA 

*En az 4 kaynakça gösterilmeli ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. (Bilimsel yazılarda kaynakça olarak .com, .net, blog, kişisel siteler ve haber siteleri kullanılamaz.)

*En fazla 20 kaynakça gösterilebilir.

*Kaynak makale örneği: Önce yazarın soyadı ve adının ilk harfi yazılır. Birden fazla yazar var ise (,) konarak diğer yazarlar belirtilmelidir. En çok 5 yazar adına yer verilmelidir. Daha fazla yazar içeren makalelerde "et al." İbaresi konmalıdır. Yazarların ismi bittiğinde (.) konulur. Makalenin ismi yazılır. Makalenin alındığı derginin ismi ve yılı belirtilir. (;) konulur. Makalenin alındığı dergi sayısı belirtilir. (:) konulup makalenin dergide hangi sayfa aralıklarında olduğu yazılır.

*Sunum özetleri şartlara uygun şekilde eksiksiz yapılmalı.

*Sunum Özetleriniz Kongremizin Bilimsel Ekibi ve alanında uzman hocalarımızla değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

 

SUNUMLAR

*Son sunum gönderim tarihi;23 Ekim 2020 4

*Sözlü sunumlar 10(on)dakikalık süre içinde gerçekleştirilecektir. Sunumda tüm katılımcıların isimleri sunumun ilk slaytında yer almalıdır.

*Sözlü sunum soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunucular oturum sonuna kadar Online bağlantıdan ayrılmamalıdır.

* Sözlü Sunum daha önce hiçbir yerde sunulmamış olmalıdır.

NOT: Kongremizden 1 Hafta öncesinden yani 23 Ekim tarihinden başlayarak  whatsapp gruplarımız kurulacak ve sizlerle deneme çekimlerine başlayacağız. Gruplarımız kurulacak ve sizlerle deneme çekimlerine başlayacağız.

© 2023 by Cypher City. Proudly created with Wix.com